Cornerstone

Sebelum Dan Sesudah - Cornerstone Pel 13 Kuartal II 2023

“Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid-Nya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia; orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan-Nya dan berkata dengan suara keras: 'Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah Yang Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan menyiksa aku.' Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi." Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Cornerstone "SEBELUM DAN SESUDAH" pekan ini?

Online since
06/22/2023, 7:11 AM
Categories
Adventists, Bible, Education, People, Youth

Related Episodes

Tidak Seorang Pun Sendirian - Cornerstone Pel 1 Kuartal III 2023

"Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya dan memohon dengan sangat kepada-Nya: ‘Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.’ Lalu pergilah Yesus dengan orang itu." Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Cornerstone "TIDAK SEORANG PUN SENDIRIAN" pekan ini?

Sekolah Sabat Remaja | Dua Lawan Satu - Cornerstone Pel 13 Kuartal III 2023

“Ketika Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Kapernaum datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata: ‘Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu?’” Jawabnya: ‘Memang membayar.’ Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan: ‘Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?’ " Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Cornerstone "DUA LAWAN SATU" pekan ini?

Sekolah Sabat Remaja | Wadah Alabaster - Cornerstone Pel 12 Kuartal III 2023

Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.” Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Cornerstone "WADAH ALABASTER" pekan ini?

Sekolah Sabat Remaja | Meremajakan Iman Kamu - Cornerstone Pel 9 Kuartal III 2023

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: ‘Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.’ Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka'. Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Cornerstone "MEREMAJAKAN IMAN KAMU" pekan ini?