Membalikkan Hati di Akhir Zaman | Pelajaran 13
 

Diskusi Sekolah Sabat / Juni 24, 2019

 
Apa yang Mereka Lihat di Rumah Anda? | Pelajaran 12
 

Diskusi Sekolah Sabat / Juni 17, 2019

Ayat Inti : Maleakhi 4:5-6 | Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

 
Keluarga-Keluarga Beriman | Pelajaran 11
 

Diskusi Sekolah Sabat / Juni 11, 2019